ΤΕΛΗ anarisi.iraktima.gr

Αν υπάρχει ανεξόφλητη οφειλή δεν είναι δυνατή η λήψη των αποσπασμάτων σας. Ενημερώνεστε γι΄αυτό με σχετική ένδειξη της εφαρμογής. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας αποσταλεί το έντυπο ανεξόφλητης οφειλής – υπολογισμού παγίου τέλους, το οποίο περιέχει και οδηγίες πληρωμής